به اعتلای کشورمان معتقدیم

فقط کافی است یکبار قرآن را بخوانید

آبتاب – دکتر حجت بقایی: فقط کافی است یکبار قرآن را بخوانید، عاشقش خواهید شد.
دکترحجت بقایی -پژوهشگر و مستندساز- در واکنش به اتفاقات اخیر در سوئد با انتشار پیامی نوشت: 
قرآن عشق است.
قرآن قصه زندگی است.
قرآن قصه حضرت عیسی است.
قرآن قصه حضرت موسی است.
قرآن قصه اقوام است. 
قرآن قصه انسان است.
کافی است فقط یکبار قرآن را بخوانید، عاشقش خواهید شد. 

دکتر بقایی شعری را با موضوع قرآن سروده اند که در اختیار خبرنگار آبتاب گذاشتند.

قرآن ای کتاب انسان ساز

راه فهمت به ما آسان ساز

قرآن ای سخنهای شیرین

موجبات شادی دل غمگین

تو کتابی از سوی پروردگار

قصه هایت را به قلب من بیار

تو سراسر راهنمای آدمی

معجزات رب ما را خاتمی

رابطی بین بشر با کردگار

نور خود را بر جهان من بیار

تو شدی حجت بر خلق زمین

من شدم اشرف مخلوق زمین

قرآن ای کتاب قصه های برترین

در قیامت تو کنارم باش، شاهد بهترین

تو اگر شاهد شوی بر من، خدا

می نماید روحم از آتش جدا

عاشق قرآن شدن پندار توست

عاشقی پیدا شدن در کار توست

گر دعایی خواندی از عمق دلت

می شود حل در جهان صد مشکلت

Email
چاپ