• شماره تماس : ۰۹۳۰۵۷۹۱۷۰۰   
  • شماره تماس جهت هماهنگی تبلیغات : ۰۹۰۱۹۵۸۱۶۱۱
  • ایمیل :  abtabarticle@gmail.com
  • آدرس : تهران-شهرک غرب- ایوانک غربی- گل افشان جنوبی – پلاک ۲۴.