به اعتلای کشورمان معتقدیم

پژوهشگر ایرانی برنده جایزه برتر شایستگی مدیریت هندوستان

آبتاب– پژوهشگر ایرانی برنده جایزه برتر شایستگی مدیریت هندوستان شد.
جایزه شایستگی تعالی ۲۰۲۳ هندوستان از سوی آکادمی بین المللی پزشکی و سلامت هندوستان به مدیریت اجرایی و روابط عمومی موسسه اعطا شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه بین المللی آرازتکاوران ویرا، این جایزه به پیشنهاد دکتر علیرضا سلمانیان عضو هیات علمی آکادمی بین المللی پزشکی و سلامت هندوستان به دلیل فعالیتهای اجتماعی به دکتر حجت بقایی اعطا شد.
در متن گواهی این جایره آمده است:
گواهی شناخت
جایزه برتر شایستگی- ۲۰۲۳ کمکهای بلاعوض 
دکتر حجت بقایی
جهت قدردانی از فداکاری، اشتیاق، تعهد، مهارتهای استثنایی، 
رهبری و سهم مثال زدنی او در صلح، آموزش و انسانیت جهانی.
Email
چاپ
آخرین اخبار