به اعتلای کشورمان معتقدیم

ما اهل کار و عشقیم

آبتاب، دکتر حسین علی افشار یکی از متخصصین متعهد و انسان دوست سرزمین نخبه پرور ایران شعر زیر را به مناسبت روز پزشک سروده و به همکاران خود تقدیم کرده اند:

یا رب بیا و‌ گاهی بر حال ما نظر کن

بر کل ما عنایت، از جمله این پسر کن!
باری دم شما گرم ما را طبیب کردی
پس بگذر از حواشی و از حال ما گذر کن
یا رب نظام پزشکی ما را نموده اسکل…
با ضربتی وجودش، هم زیر و هم زبر کن
از بس که ناتوان است، تعرفه ای ندارد
او را برای شلاق روی شکم دمر کن…
نامش بلند و زیباست لیکن توان ندارد
چون میزند توهم، از راه کج به در کن
چون شیر بی یال و دم در خلوتی نشسته
بر هیبتش بخند و از خانه اش بدر کن
از هر طرف صدایی بر ضد ما بلند است
از هر کسی که باشد، اصواتشان، چو خر کن
گاهاً صدا و سیما گاهی ز مالیات اند 
پس هر دو را به آنی، خشتک گرفته سر کن!
ما اهل کار و عشقیم، کاری دگر نداریم
دستان ما بگیر و همواره دفع شر کن…
Email
چاپ