به اعتلای کشورمان معتقدیم

ویدئو / عزاداری سید و سالار شهیدان در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب، گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی، از ششمین روز عزاداری سید و سالار شهیدان در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز.

 پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

Email
چاپ