به اعتلای کشورمان معتقدیم

سخنگوی قوه قضاییه: اسدالله اسدی با زندانی بلژیکی تبادل و آزاد خواهد شد

آبتاب، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه گفت: طرف مقابل درخواستی در این رابطه داده بود و ما هم تقاضای آزادی آقای اسدالله اسدی را داده ایم که پس از طی شدن تشریفات آقای اسدالله اسدی با جاسوس بلژیکی تبادل و آزاد خواهد شد.

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

سخنگوی قوه قضاییه: اسدالله اسدی با زندانی بلژیکی تبادل و آزاد خواهد شد

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با درخواست دولت بلژیک در خصوص تبادل زندانیان اظهار کرد: “موافقتنامه تبادل محکومین بین ایران و بلژیک منعقد و نهایی شده است و اسناد آن تبادل شده است.”

Email
چاپ