به اعتلای کشورمان معتقدیم

روز سینما در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی، دور همی و اکران فیلم سینمایی “شادروان”با حضور جمعی از سالمندان در مرکز روزانه سالمندان ساختمان لاله در مؤسسه خیریه کهریزک به مناسبت روز سینما در تاریخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ برگزار شد.

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

 

Email
چاپ