تاریخ انتشار :

برگزاری جلسات گروهی معنادرمانی در مؤسسه خیریه کهریزک

به گزارش خبرنگار آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی، جلسات گروهی معنادرمانی با رویکرد شناختی و با هدف یافتن معنا و مفاهیم معنوی در رسیدن به آرامش و افزایش سلامت روان معلولان در مرکز جامع یاس در مؤسسه خیریه کهریزک به مناسبت روز سینما در تاریخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۱ برگزار شد.