تاریخ انتشار :

برگزاری جلسه آگاه سازی اتیسم در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی، جلسه آگاه سازی اتیسم با عنوان پویش فصل ها و وصل ها، برای کادر درمانی بیمارستان امام حسین محمد شهر، با هماهنگی مددکار اجتماعی و ارائه روانشناس مرکز جامع نیلوفر با هدف شناخت اختلال طیف اتیسم و درک مشکلات این افراد و خانواده هایشان به همراه پخش فیلم با موضوع کودکان اتیسم در تاریخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ در مؤسسه خیریه کهریزک برگزار شد.

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):