به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / بازدید میدانی مسئولین موسسه خیریه کهریزک از پروژه های عمرانی

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی- از بازدید میدانی اعضای محترم هیئت امناء، مدیره و مدیر عامل محترم موسسه خیریه کهریزک از پروژه های عمرانی ساختمان شقایق به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ در مؤسسه خیریه کهریزک.

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):  

Email
چاپ
آخرین اخبار