به اعتلای کشورمان معتقدیم

برگزاری جلسه یوگای خنده در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی- از برگزاری جلسه یوگای خنده به همت خیرین و روانشناسان مرکز یاس با حضور توانخواهان جسمی حرکتی روزانه و شبانه روزی ساختمان یاس به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ در مؤسسه خیریه کهریزک.

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):  

Email
چاپ