به اعتلای کشورمان معتقدیم

معنا درمانی

آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی؛ مجموعه کارگاه های آموزشی روانشناسی با موضوع معنا درمانی در سطح پرسنل و سالمندان مرکز شبانه روزی ساختمان لاله در مؤسسه خیریه کهریزک به تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد. 

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

 

 

 

Email
چاپ