به اعتلای کشورمان معتقدیم

نمایشنامه خوانی شب های روشن

به گزارش خبرنگار آبتاب، الهه مهرنیا، نمایشنامه خوانی شب های روشن، به تاریخ ۲۷ مرداد، ساعت ۲۳ در محل پردیس تئاتر شهرزاد برگزار می شود. نویسنده نمایشنامه علیرضا قاسمی، تهیه کننده: محسن میرزاخانی، کارگردان: پیمان چراغی، مجری طرح: سارا والیانی، مشاور کارگردان: پویا پورهمدانی، و حامی مالی: امیرحسین طبیبی می باشند. برای تهیه بلیت می توانید از طریق سایت تیوال اقدام بفرمایید. 

Email
چاپ