به اعتلای کشورمان معتقدیم

برگزاری مراسم عاشورا در مؤسسه خیریه کهریزک

روی هفتاد و دو ملّت ز ازل تا ابد است

سوی آن کعبه که هفتاد و دو قربان دارد

آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی؛ از برگزاری مراسم مداحی و خواندن زیارت عاشورا توسط مددجویان مرکز شبانه روزی معلولان یاس با هدف تخلیه هیجانی و رشد معنوی افراد به مناسبت ایام محرم در مؤسسه خیریه کهریزک به تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۱.

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

 

 

Email
چاپ