به اعتلای کشورمان معتقدیم

مروری کوتاه بر زندگینامه دکتر سعید رجائی خراسانی

آبتاب مروری کوتاه بر زندگینامه دکتر سعید رجائی خراسانی با صدای افسانه ای بانو مریم اسفندیاری که خود از زنان پهلوان و فرهیخته سرزمین ایران و از اهالی کرمان هستند.

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):  

Email
چاپ
آخرین اخبار