به اعتلای کشورمان معتقدیم

هوش مصنوعی و اثرات آن بر زندگی و آینده ما

آبتاب، دکتر حجت بقایی مدیر روابط عمومی مؤسسه در گفتگو با خبرنگار آبتاب گفت: با تاکید مدیریت موسسه بین المللی آراز تکاوران ویرا در جهت استفاده از پتانسیلهای علمی همراه موسسه، در نظر داریم مجموعه کارگاههای آموزشی با موضوع (هوش مصنوعی) را در مرحله اول در سطح اساتید دانشگاهی برگزار نماییم، و پس از دریافت بازخوردهای شرکت کنندگان و اصلاح مطالب جهت آشنایی عموم مردم آن را در سطح علاقمندان عمومی برگزار خواهیم کرد. هرچند هنوز تصمیمی برای برگزاری عمومی سمینار یا کارگاه در این مورد نداریم، همه چیز برمی گردد به بازخورد نخبگان و اما درمورد موضوع کارگاه، ما در این کارگاهها با توجه به یافته های دانشمندان در سرتاسر جهان سعی می کنیم، با کاربردهای مختلف هوش مصنوعی آشنا شویم، راستش هوش مصنوعی یار و یاور انسان است، و در اغلب موارد در کنار انسانها بوده و خواهد بود. چه بسا از مدتها پیش هرچند مختصر و محدود در اغلب موارد ما از کمکهای هوش مصنوعی بهره مند شده ایم فقط این روزها کارایی آن بسیار بیشتر شده و در حال افزایش است.
دبیر سمینار در ادامه افزود: با توجه به اینکه این روزها جامعه بشر توجه خاصی به علم هوش مصنوعی دارد، ما هم با تاکید ریاست موسسه استادم دکتر علیرضا سلمانیان نوکابادی، سعی می کنیم در این امر سهمی داشته باشیم.
دکتر بقایی در ادامه با اشاره به حمایت مجامع علمی و شخصیتهای شاخص در ایران و سطح جهان ادامه داد: با توجه به همکاری منابع علمی سعی داریم تا این سمینارها به صورت عالی برگزار شوند و از حمایت افراد حقیقی و حقوقی بی نهایت خوشحال می شویم، چرا که هم تعداد سمینارها بیشتر خواهد شد و هم می توانیم اقلام آموزشی از قبیل فیلم و کتاب و صوت را به راحتی و با کیفیت بهتر در اختیار دانش پذیران قرار دهیم. 
Email
چاپ