به اعتلای کشورمان معتقدیم

برگزاری کارگاههای کاربردی مدیریتی

آبتاب، به گزارش روابط عمومی موسسه بین المللی آرازتکاوران ویرا، دکتر حجت بقایی با تبریک اعیاد پیش رو و با اشاره به درسهایی که می توان از این وقایع گرفت گفت: در این یک ماه ما تقریبا درسهای مدیریتی در سبکهای مختلف را یاد می گیریم و اگر کمی دقت کنیم به راحتی می توانیم از آنها بهره مند شویم، دروسی که در دانشگاه مطالعه می کنیم و یا در کارگاههای مختلف می خوانیم همین درسهاست فقط با برخی کلمات بازی می شود و یا جایشان تغییر می کند.

مدیر اجرایی سازمان جهانی مدیران آینده با اشاره به درسهای فراوانی که از سیستمهای مدیریتی مذاهب خصوصا اسلام می آموزیم، گفت: از مدیریت نبوی تا مدیریت علوی و خصوصا ما ایرانیان از مدیریت رضوی چند نکته فوق العاده را می آموزیم، ۱ – نظارت بر رفتار مدیران و کارمندان ۲ – ارزشیابی و تقدیر به موقع از کارمندان و مدیران ۳ – تنبیه به موقع و کافی.

این موارد در سیستمهای مدیریتی سایر رهبران دینی که بیشتر در نقش هادی و رهبر مذهبی بودند و کمتر به امور اجتماعی و اقتصادی تمرکز می کردند، قابل توجه است که در کارگاهها آنها را با ذکر مثالهای کاربردی آموزش خواهیم داد.

دکتر بقایی در ادامه افزود: با جمعی از اساتید و دوستان در حال طراحی کارگاههای کاربردی با تلفیق (علم مدیریت ایرانی با مدیریت اسلامی و مدیریت ژاپنی و مدیریت آمریکایی اروپایی) بتوانیم روشهایی کاربردی طراحی کرده و در اختیار اساتید جهت آموزش قرار دهیم.

ما از وقتی این موارد را شروع کرده ایم، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی فوق العاده ای اعلام حمایت کرده اند و اساتید بزرگواری اعلام آمادگی جهت همکاری در این امر بشردوستانه کرده اند. می گویم بشردوستانه چون اگر سیستم مدیریتی در جوامع اصلاح شود و درست باشد آن جامعه در مسیر پیشرفت و مردمانش در مسیر خوشبختی خواهند بود.

Email
چاپ