به اعتلای کشورمان معتقدیم

تأثیر حضور معلم در کلاس درس

آبتاب، لیلا نصیری سروری، عوامل متعددی در افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان تأثیر دارند که میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.

  • حضور معلم در کلاس درس اعتماد به نفس دانش آموزان را بیشتر می کند.
  • معلم با لحن محبت آمیز و نگاه مهربان خود توجه بچه ها را به خودش و درس مربوطه بیشتر می کند و تمرکز بچه ها را بالا می برد. 
  • معلم با مشارکت دانش آموزان در انجام فعالیت ها و تمرین های کتاب و تشویق آنها باعث یادگیری مطالب درسی و ایجاد محیط شاد و خوش آیندی برای دانش آموزان می شود.
  • در کلاس درس حقیقی دانش آموزان با احترام گذاشتن به صحبت های معلمشان، قوانین کلاس و نظم کلاس را یاد می گیرند. آنها در کنار هم در کلاس درس رعایت نظم، قانون، تعاملات اجتماعی و احترام به همدیگر را یاد می گیرند و رقابت سالم خواهند داشت.
  •  معلم مسئولیت پذیری و انجام تکالیف را به دانش آموزان یاد می دهد که باید تکرار و تمرین کافی داشته باشند و حضوری در کلاس تمرین ها و تکالیف را بررسی و ملاحظه می کند.
  • در کلاس حضوری معلم نقاط ضعف و قوت هر دانش آموز را می شناسد و به او کمک خواهد کرد تا با تلاش بیشتر پیشرفت بسزایی داشته باشد و بر نقاط ضعفش غلبه کند، در صورتیکه در کلاس مجازی و آنلاین ارتباط احساسی و عاطفی با دانش آموزان کمتر است.
  • دانش آموزان نظم و قانون کلاس درس حضوری را ندارند و تعاملات اجتماعی کمتری خواهند داشت. درصد یادگیری و تمرکز در کلاس کاهش می یابد. ارتباطات اجتماعی و دوست یابی هم کمتر می شود و در نتیجه بسیاری از دانش آموزان در خانه هایشان دچار افسردگی و استرس می شوند که عواقب خوشایندی ندارد. 

     در نهایت، باید اعتراف کرد که معلمان خوب، سرمایه های خوبی برای دانش آموزان هستند.

Email
چاپ