تاریخ انتشار :

گزارش تصویری / برگزاری جشن تولد فصلی سالمندان در مؤسسه خیریه کهریزک

گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی، از برگزاری جشن شاد و تولد فصلی در سوئیت های سالمندی خانه گلها به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ در مؤسسه خیریه کهریزک.

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):