به اعتلای کشورمان معتقدیم

نائب رئیس مجلس: مردم اعتراض شان به حجاب قانونی را با نمایندگان مطرح کنند؛ در صورت ارائه طرحی از سوی نمایندگان امکان بررسی آن با قید فوریت وجود دارد

نایب رییس مجلس با تأکید بر اینکه باید اعتراضات از کانال قانون دنبال شود، گفت: “اگر اعتراضی به حجاب قانونی و نه حجاب اجباری وجود دارد، باید از راه خود پیش رود که آن هم مجلس است؛ مردم مشکل خود و حتی اعتراض‌شان به حجاب قانونی را با نمایندگان مطرح کنند که در صورت ارائه طرحی از سوی نمایندگان امکان بررسی آن با قید فوریت وجود دارد.”
     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید اعتراضات از کانال قانون دنبال شود، گفت: “اگر اعتراضی به حجاب قانونی و نه حجاب اجباری وجود دارد، باید از راه خود پیش رود که آن هم مجلس است؛ مردم مشکل خود و حتی اعتراض‌شان به حجاب قانونی را با نمایندگان مطرح کنند که در صورت ارائه طرحی از سوی نمایندگان امکان بررسی آن با قید فوریت وجود دارد.”

Email
چاپ