به اعتلای کشورمان معتقدیم

زوال روح

هیچ‌کدامتان جسارت این را نداشتید که همرنگ جماعت نشوید،

برای گذران یک روز چقدر زوال روح لازم داشتید،

چقدر دروغ، دولا راست شدن، دستمال به دستی، زبان‌ریزی و نوکرمآبی!

ویرجینیا وولف

Email
چاپ