به اعتلای کشورمان معتقدیم

رکوردهای دانشجویان ایرانی ثبت جهانی می شود

آبتاب: دکتر حجت بقایی، عضو کمیته ثبت رکورد سازمان جهانی ثبت رکورد اولین ها، در مصاحبه با خبرنامه دانشجویان کشور بیان کرد که رکوردهای دانشجویان ایرانی ثبت جهانی می شود.
به گزارش خبرنگار خبرنامه دانشجویان ایران، بقایی در ادامه افزود: “تمامی دانشجویان می توانند هر رکوردی را ثبت جهانی نمایند.”
وی گفت: با توجه به اینکه من فعالیت خود را تازه در این تیم آغاز کرده ام، تمام تلاشم بر این است که نام ایرانی بیش از پیش در جهان بدرخشد.
عضو کمیته ثبت رکورد اولینها با اشاره به حمایت مدیران سازمان جهانی ثبت رکورد اولین ها یادآور شد: “از وقتی که ریاست سازمان را استادم دکتر علیرضا سلمانیان نوکابادی بر عهده دارند، ایشان تمام تلاششان در ثبت رکورد ایرانیان است.”
لازم به ذکر است که ثبت رکورد در کلیه بخشها صورت می گیرد، از جمله رکوردهای ورزشی، چاپ کتاب، اولین دانشجو در رشته خاص استان، یا شهرستان، رتبه های برتر استانی و کشوری، برگزیده های مسابقات علمی و موارد بسیار دیگر …
Email
چاپ