به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / برگزاری جشن تولد فصلی سالمندان در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی، از برگزاری جشن شاد و تولد فصلی در سوئیتهای سالمندی خانه گلها به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ در مؤسسه خیریه کهریزک.

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

 

 

 

Email
چاپ