به اعتلای کشورمان معتقدیم

کشاورز امروز

     دکتر حسین باخدا – استاد دانشگاه، متخصص کشاورزی

    یکی از بهترین فعالیتهای انسان، کشاورزی است. جدا از نقشی که کشاورزی در فراهمی غذای جامعه دارد، میتواند نیازهای فکری، معنوی و فیزیکی یک انسان را تأمین کند. با این وجود، گاهی سود حاصل از کشاورزی متناسب با مسائل و مشکلاتی که یک کشاورز با آن درگیر می شود، نیست.

  از آنجا که پروسه تأمین غذا نیازمند تلاشهای قهرمانانه است، نیاکان ما برای اطمینان از یافتن غذا و حفظ بقای خانواده خود، همواره در نبرد با طبیعت و رقبای انسانی خود بودند. آنها تهدیدات پیش رو را نمیشناختند و نمیدانستند که چگونه باید مشکلات را پیش بینی و حل کنند، فقط یاد گرفته بودند که از زمین کوچک خود محافظت کنند تا بتوانند خانواده های خود را تغذیه کنند و زندگی با ثبات تری داشته باشند. افرادی که سختکوش تر بودند، ابزارها و تکنیکهای جدیدی برای محافظت از زمین، محصولات و حیوانات خود اتخاذ کرده بودند؛ بنابراین توانستند بخشی از غذای تولیدی خود را برای آینده خانواده ذخیره کنند و در عین حال غذای اضافی را با سایرین به اشتراک بگذارند.

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

  اگرچه در قدیم شغل کشاورزی از پدر به فرزند میرسید، اما امروزه؛ پیشرفتهای علمی فراوانی در این زمینه حاصل شده است و حیطه دانش کشاورزی را گسترش داده که فراگیری آن نیازمند آموزشهای نظری و عملی است. متخصصان کشاورزی امروزی دانش فنی و علمی را توأمان با هم کسب میکنند و به همین دلیل آنها قادرند تا با مشکلات عدیده ای که هر روز در کارشان با آنها برخورد دارند، مقابله نمایند. محیط زنده و طبیعت که به عنوان ابزار کار آنها مطرح هستند، به طور غیرقابل پیش بینی متغیر میباشند، لذا نمی توان به راحتی آنها را به پایداری رساند.  

   باید گفت که یک کشاورز آگاه از اهمیت حفظ محیط زیست به خوبی مطلع است و میداند که چگونه میتواند بدون آنکه به طبیعت آسیب برساند از آن سود ببرد. او همچنین، یک طراح، یک مدیر، و یک تاجر نیز هست. در شرایط کنونی کشاورزان باید یک بازار جهانی را تغذیه کنند، اما حتی با وجود پیشرفتهای باورنکردنی علمی، چالشهای آنها بسیار پیچیده تر شده است. آنها بیشتر از گذشته نیاز به دوراندیشی و بکارگیری شیوه های پایدار در کشاورزی و همچنین، پذیرش فناوریهای دیجیتالی دارند، چراکه تغییرات شدید آب و هوایی، منابع طبیعی محدود، و وجود بازار گسترده و پیچیده جهانی؛ کشاورزی را بسیار دشوارتر کرده است تا آنجا که کشاورزان حتی باید برای محافظت از زمین سخت تر تلاش کنند.

   بکارگیری فناوریهای پیشرفته راندمان کار را به طرز چشمگیری افزایش داده و به کشاورزان اجازه می دهند تا با اطمینان بسیار بیشتر از آنچه که در گذشته تصور می شد؛ برنامه ریزی کنند و تصمیمات بهتر، سریعتر و آگاهانه تری برای تغذیه یک دنیای گرسنه با در نظر داشتن حفظ محیط زیست اتخاذ کنند. کسانی که از فناوریهای جدید استقبال میکنند و با محیط و بازار در حال تغییر و سازگاری هستند، بیشترین سود را از کشاورزی دارند. در یک کلام، کشاورز امروز باید فردی پیشرو و پویا باشد.

 

Email
چاپ
آخرین اخبار