به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / بازدید گروه ورزشی احسان از مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی- از بازدید گروه ورزشی احسان از هیئت ورزش همگانی استان البرز به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ از مراکز لاله، رز و یاس مؤسسه خیریه کهریزک.

 پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR): 

 

 

Email
چاپ