به اعتلای کشورمان معتقدیم

 گزارش تصویری/ بازدید دانشجویان پرستاری از مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی، از بازدید گروهی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی البرز از مراکز آسایشگاه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ در مؤسسه خیریه کهریزک.

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):   

Email
چاپ