به اعتلای کشورمان معتقدیم

برقراری رابطه ایران با آمزیکا

آبتاب، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) ۱۹ تیر ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت.

سخنگوی وزارت خارجه درباره روابط دوجانبه با آمریکا که سؤال خبرنگار سی.بی.اس بود نیز گفت:‌ دولت آمریکا در ارتباط با ایران هیچگاه رفتار خود را مبتنی بر احترام متقابل اجرا نکرد. دولت آمریکا در ارتباط با ملت ایران مرتکب نقض‌های فاحش شده است. در مباحث حقوق بشر دولت آمریکا نسبت به ملت ایران یک تاریخ قطوری را در طول چهار دهه گذشته رقم زده است. مادامی که دولت آمریکا در ارتباط با ایران از رفتارهای خود به صورت جدی عدول نکند و روابط توأم با احترام متقابل را نپذیرد، در چنین فضایی صحبت از روابط دوجانبه بی معنی است. دولت آمریکا نه به احترام متقابل پایبندی نشان داد و نه به حقوق ملت ایران.
Email
چاپ