به اعتلای کشورمان معتقدیم

کنفرانس بین المللی ورزش در نگاه ادیان برگزار می شود 

به گزارش خبرنگار آبتاب، لیلا نصیری سروری، در جهت معرفی پتانسیلهای ورزشی جهان اسلام با مشارکت و همکاری مؤسسات و ادارات ورزشی در آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی، کنفرانس بین المللی ورزش در نگاه ادیان برگزار خواهد شد.
دکتر حجت بقایی (مشاور رئیس دانشگاه و دبیر روابط عمومی دانشگاه جهانی ورزش به عنوان دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی ورزش در نگاه ادیان) در گفتگو با خبرنگاران گفت: طرح برگزاری کنفرانس بین المللی ورزش در نگاه ادیان با حمایت (دکتر علیرضا سلمانیان، رئیس دانشگاه جهانی ورزش) مطرح شد، که هیأت علمی دانشگاه با برگزاری آن موافقت کردند، و مسئولیت برگزاری کنفرانس به عهده دکتر علیرضا سلمانیان به عنوان رییس کنفرانس گذاشته شد، هدف از برگزاری کنفرانس شناسایی پتانسیلهای علمی و فنی در حوزه ورزش و همچنین، معرفی پتانشیلهای ورزشی خصوصاً ورزش قهرمانی ایران اسلامی است.

دکتر بقایی با اشاره به حمایت برخی سازمانها و مؤسسات بین المللی  علمی، پژوهشی و ورزشی و رسانه ای گفت: با ورود استاد دکتر سلمانیان برخی محافل علمی با توجه به سوابق و رزومه ایشان حمایت خود را از کنفرانس اعلام کردند و در حال حاضر در حال رایزنی با مدیران دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی مرتبط هستیم تا این کنفرانس هرچه باشکوهتر برگزار شود. وی در ادامه افزود: دانشگاه جهانی ورزش – پایگاه خبری آبتاب – سازمان جهانی زیبایی و تندرستی – کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی – مؤسسه خبری و آکادمی اقتصاددان – خبرگزاری trt ترکیه – خبرگزاری تابناک –  خبرگزاری dw آلمان – خبرگزاری nhkژاپن – خبرگزاری جهانی پرس – خبرگزاری همای خبر – خبرگزاری آوای رودکوف و چند دانشگاه در کشورهای آسیایی، آفریقایی، اروپایی و آمریکای جنوبی، در مرحله اول حمایت خود را از همراهی در برگزاری و اطلاع رسانی کنفرانس اعلام کرده اند  که اسامی حامیان، سخنرانان و شرکت کنندگان بین المللی و جزییات برگزاری کنفرانس به زودی از طریق دبیرخانه اعلام می شود.

دبیر اجرایی کنفرانس با اشاره به لزوم برگزاری چنین همایشی در حال حاضر افزود: با توجه به اهمیت موضوع کنفرانس مشغول برنامه ریزی برای برگزاری پیش سمینارها و میزگردهایی با همکاری مؤسسات آموزش عالی و رسانه ها و با حضور اساتید متخصص و مرتبط با موضوعات  کنفرانس جهت فرهنگسازی هستیم تا هم منابع را شناسایی نماییم و هم آرشیو غنی برای پژوهشگران نسلهای بعد تولید نماییم.

دکتر حجت بقایی در پایان تأکید کرد: جهت تسریع در همیاری پژوهشگران و اساتید ایرانی موسسه بین المللی آرازتکاوران ویرا به عنوان دبیرخانه کنفرانس در ایران آماده جذب و انعکاس نظرات و پیشنهادات می باشد.

Email
چاپ