به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / موسیقی درمانی گروهی در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی- از برگزاری موسیقی درمانی گروهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ با هدف افزایش تعاملات و تقویت حرکات ریتمیک و پیشگیری و جلوگیری از افسردگی ویژه کودکان مرکز شبانه روزی معلول ذهنی ساختمان نیلوفر مؤسسه خیریه کهریزک.

 پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR): 

Email
چاپ