به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / برگزاری اردوی تفریحی یک روزه ویژه سالمندان زن در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی، از برگزاری اردوی تفریحی یک روزه ویژه سالمندان زن مرکز رز در عمارت آسیاب خوشنام به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ در مؤسسه خیریه کهریزک.

        پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):  

Email
چاپ