به اعتلای کشورمان معتقدیم

برگزاری پنجمین دوره از مسابقات قهرمانی کشور سبک شیتوریو نیو اینترنشنال کاراته در تهران

آبتاب، پنجمین دوره از مسابقات قهرمانی کشور سبک شیتوریو نیو اینترنشنال کاراته دو (جام یادواره ی دانشمند هسته ای شهید احمدی روشن) مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۷ به میزبانی استان تهران در سالن ورزشی قنبر زاده (دانشگاه فنی مهندسی پردیس عباسپور) با حضور مسئولین برگزاری؛ ریاست سبک: سرکار خانم فاطمه مسطوره بک، نایب رئیس: سرکار خانم عصمت السادات حسینی نصب، عضو هیئت رئیسه: سرکار خانم صدیقه سالاریان، و دبیر: سرکار خانم ویدا صمدیان برگزار گردید.
در این دوره از مسابقات ۴۲۵ ورزشکار از سراسر کشور در پنج رده ی سنی (نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید، و بزرگسالان) شرکت داشتند.
در مسابقات فوق ۳۵ داور، ۸ نفر عضو کمیته اجرایی مسابقات، دو پزشک و سه نفر عضو کمیته فنی و شورای داوران در برگزاری مسابقات حضور فعال و منسجم داشتند.
مقام های اول تا سوم به ترتیب توسط: ۱- استان تهران، ۲- استان فارس، ۳- استان البرز کسب گردید.
Email
چاپ