به اعتلای کشورمان معتقدیم

هر استانی می تواند حداقل یک میز در تاجیکستان برای فروش محصولات خود داشته باشد

آبتاب دکتر حجت بقایی در گفتگو با خبرنگار مؤسسه بین المللی آرازتکاوران ویرا، با اشاره به بازار فوق العاده این کشورها برای محصولات ایرانی گفت: این فرصت مناسبی برای  کارآفرینان و بازرگانان فراهم می کند تا محصول خود را به طور مستقیم بازاریابی کنند، و از فرصتهای تبلیغاتی که تیم همکار فراهم نموده است بهره مند شوند.
عضو تیم بازاریابی مرکزبازاریابی محصولات ایرانی در تاجیکستان ادامه داد که با توجه به پیگیریهای استادم مهندس محمد عمرانی در نظر داریم دفتر بازاریابی و بازارسنجی محصولات ایرانی در تاجیکستان و کشورهای همسایه را فعالتر از گذشته نماییم.
دکتر حجت بقایی با اشاره به بازار فوق العاده این کشورها برای محصولات ایرانی گفت: این فرصت مناسبی برای  کارآفرینان و بازرگانان فراهم می کند تا محصول خود را به طور مستقیم بازاریابی کنند، و از فرصتهای تبلیغاتی که تیم همکار فراهم نموده است بهره مند شوند.
عضو مشاورین کانون زیست بوم کسب و کار اتاق، در ادامه گفتگو با اشاره به پتانسیلهای موجود در استانهای مختلف گفت: تجار و بازرگانان در استانهای مختلف می توانند با هماهنگی از میز اختصاصی بهره مند شوند و به معرفی پتانسیلهای موجود و بازازیابی محصولات اقدام نمایند. حداقلش این است که با پیگیری اساتیدم در شرکتهای همکار راه برای ورود محصولات ایرانی به اوراسیا گشوده شده است. 
دکتر بقایی افزود: علاوه بر بازارسنجی، بازاریابی و فروش محصولات و تبلیغات محیطی در شهرهای محتلف رایزنی برای پخش تیزرهای تبلیغاتی در شبکه های رادیویی و تلویزیونی با نرخهای مناسب صورت گرفته است که علاقمندان می توانند از طریق گروه همکاران در مؤسسه بین المللی آرازتکاوران ویرا، شرکت سروش خراسان و شرکت تعاونی راه رشد آسیایی اطلاعات بیشتر را کسب نموده و از این فرصت استفاده نمایند.
Email
چاپ