به اعتلای کشورمان معتقدیم

بررسی تأثیر فضای مجازی بر روش تدریس معلمان

به گزارش خبرنگار آبتاب، الهه مهرنیا، سلسله میزگردهای بررسی تأثیر فضای مجازی بر روش تدریس معلمان برگزار می شود. این میزگردها به همت موسسه آرازتکاوران ویرا و با همکاری شرکت شمها با حضور جمعی از متخصصین حوزه آموزش برگزار خواهد شد.
در این میزگردها سلمان مهدوی (دبیرمیزگرد، خبرنگار فرهنگی)، خانم روحی بقایی (معلم و پژوهشگر فرهنگی)، دکتر رضا کبیری (پژوهشگر و فعال آموزشی)، سعید غفاری (پژوهشگر ارتباطات) و سایر اساتید مدعو به اظهار نظر در مورد موضوع میزگرد می پردازند.
در این خصوص سلمان مهدوی دبیر میزگرد در گفتگو با خبرنگار ما اظهار امیدواری کرد که با توجه به شرایط حال حاضر و نیاز به فرهنگسازی و آموزش زندگی در شرایط کنونی و همزیستی با فضای مجازی، در نظر داریم این سلسله میزگردها را در استانهای مختلف برگزار کنیم.
مهدوی در پایان از حمایتهای دکتر علیرضا سلمانیان ریاست موسسه بین المللی آرازتکاوران ویرا و مهندس سرحدی مدیرعامل شرکت شمها تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد بتوانیم با برگزاری این سلسله میزگردها گامی کوچک در فرهنگسازی برداریم.
Email
چاپ
آخرین اخبار