به اعتلای کشورمان معتقدیم

سخنگوی وزارت خارجه: متن پیشنهادی نهایی مذاکره کننده ارشد اروپا برای احیای برجام، آماده امضای طرفین است

آبتاب؛ ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکرات احیای برجام اظهار داشت: “در اجلاس بغداد ۲ فرصتی فراهم شد برای گفت‌وگوها بین ایران و مذاکره کننده ارشد اروپایی و نشست مهمی بین امیرعبداللهیان با بورل با حضور باقری و مورا برگزار شد. دو ساعت گفت‌وگو در این نشست انجام و در خصوص همه مسائل مرتبط با توافق رفع تحریم‌ها گفت‌وگو شد و جزییات مجدداً مرور و جمع بندی مشترک این گفت‌وگو این بود که مسیر برای رسیدن به گام‌های نهایی ادامه یابد. جزییات مجدداً در این نشست مورد مرور و تبادل نظر قرار گرفت. توافق همچنان روی میز است و پنجره به سمت توافق از سوی ایران باز است، البته باید اشاره کنم که متأسفانه رویکرد دولت آمریکا همچنان رویکرد توأم با سرگردانی و عدم تصمیم است. رویکرد آمریکا دوگانه و متعارض است و مواضع آنها منفی است و رفتارشان و پیغام‌هایی که از سوی واسطه ها می‌دهند چیز دیگر است. اگر اقدام سازنده‌ای از سوی طرف مقابل صورت بگیرد زمینه برای جمع بندی توافق و از سرگیری اجرای آن وجود دارد.”

کنعانی در پاسخ به پرسش خبرنگار سی.بی.اس اظهار داشت: “متن توافق براساس مذاکراتی که بین طرفین صورت گرفته و متن پیشنهادی نهایی که از سوی مذاکره کننده ارشد اروپایی به طرف‌ها و ایران و آمریکا داده شده آن متن آماده جمع بندی است. تعلل طرف آمریکایی بود که یک بار به بهانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره فرصت سوزی کرده و در حالی که امکان امضای جمع بندی وجود داشت، پای کار نیامدند و بار دیگر با بهانه‌های دیگر مثل تحولات داخلی ایران و موضوع اوکراین برای جمع بندی توافق پای کار نیامدند. جمع بندی آماده امضای طرفین است. در مورد آژانس کار غیرسازنده‌ای کردند. کار سازنده‌ آنها می‌توانست این باشد که از گفت‌وگوهای فنی ایران و آژانس حمایت کنند و اجازه دهند در چارچوب مذاکرات فنی ایران و آژانس اختلافات فنی مورد نظر حل و فصل شود. اقدام غیرسازنده آمریکا با همراهی دو سه کشور اروپایی این بود که قطعنامه به آژانس بردند و روند همکاری فنی را منحرف کردند. توپ در زمین طرف آمریکایی است.”

وی در پاسخ به سؤال دیگری گفت: “ایران منتظر اقدام عملی طرف‌های مقابل مشخصاً دولت آمریکا برای برگشت به متن توافق شده و جمع بندی توافق و از سرگیری اجرای آن است. اینکه آنها مذاکره می‌کنند نشانگر وجود تمایل برای توافق است اما برای ایران اقدام و گام عملی طرف مقابل مهم است و منتظریم طرف مقابل گام عملی خود را بردارد. سیاست خارجی ایران به موضوع برجام و از سرگیری توافق گره نخورده است و این موضوع یکی از موضوعات سیاست خارجی ایران است و ایران پایبند به میز مذاکره است و این روند را تا زمانی طرف مقابل ملتزم باشد ادامه می‌دهد.”

Email
چاپ