به اعتلای کشورمان معتقدیم

توییت امیرعبداللهیان به زبان چینی: در ضرورت احترام به تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم

آبتاب؛ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتی به زبان چینی بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی ایران تاکید کرد و گفت: “در ضرورت احترام به تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم.”

حسین امیر عبداللهیان صبح روز دوشنبه در توییتی به زبان چینی در واکنش به بیانیه مشترک چین و شورای همکاری خلیج فارس و ادعاهای مطرح شده در آن بیانیه نسبت به جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ نوشت: “جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در خلیج فارس ، اجزای جدایی ناپذیر خاک پاک ایران است و به این مام میهن تعلق ابدی دارد. در ضرورت احترام به تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم.”

امیر عبداللهیان پیش از این، توییت مورد اشاره را به زبان فارسی منتشر کرده بود.

در روز شنبه نیز در واکنش به این بیانیه، سفیر چین در تهران به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران فراخوانده شده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email
چاپ