به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / بازدید معاون توسعه و فناوری رسانه ملی از زیرساخت‌های فنی و استودیو‌های صداوسیمای مرکز گیلان

آبتاب گزارش تصویری دکتر حجت بقایی، از بازدید معاون توسعه و فناوری رسانه ملی، به همراه جمعی از مسئولین شبکه استانی، در بازدید از زیرساخت‌های فنی و استودیو‌های صداوسیمای مرکز گیلان.  

 

 

Email
چاپ