به اعتلای کشورمان معتقدیم

آژانس: نظارت‌ها در ایران ۱۰ درصد افت داشتند

به گزارش آبتاب، بلومبرگ با استناد به گزارش آژانس می گوید افت نظارت های آژانس، به خاطر اقدام ایران در برچیدن دوربین‌ها و ابزارهای پایشی این نهاد بوده است و بر اساس گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی، نظارت‌های این نهاد در ایران در سال ۲۰۲۲ با کاهش ده درصدی مواجه شده است.

بلومبرگ نوشته آمارهای آژانس اتمی نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲ بعد از خودداری ایران از اجرای توافقات نظارتی معین‌شده در برجام  تعداد بررسی‌های انجام‌شده در این کشور با کاهش ۱۰ درصدی مواجه شد.

رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سندی با دسترسی محدود که در هفته جاری میان دیپلمات‌ها توزیع شده نوشته است: «بازرس‌های آژانس به شدت تحت تأثیر این تصمیم ایران قرار گرفتند.»

دو ماه پیش گروسی و مقام‌های آژانس به تهران سفر کرده و با مقام‌های ایران گفت‌وگو کردند. 

مدیر کل آژانس با اشاره به نتایج آن سفر از «تضمین‌های سطح بالای ایران مبنی بر افزایش همکاری‌ها با آژانس اتمی» استقبال کرده است. 

Email
چاپ