به اعتلای کشورمان معتقدیم

اگر ناهی از منکر از مرحله زبانی فراتر رفت اقدامش دیگر نهی از منکر نیست، جرم است

برهانی حقوقدان در توئیتی نوشت: “اگر ناهی از منکر از مرحله زبانی فراتر رفت و متعرض حیثیت، جان، مال، حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد، این اقدام دیگر نهی از منکر نیست بلکه تجاوزی غیرقانونی و جرم است. سایرین با رعایت ماده ۱۵۶ ق‌م‌ا، حق دفاع مشروع در قبال رفتار وی را خواهند داشت.”
     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

برهانی حقوقدان در توئیتی به به ماجرای ریختن ماست روی سر دو خانم بدون حجاب واکنش نشان داد.

سایرین با رعایت ماده ۱۵۶ ق‌م‌ا، حق دفاع مشروع در قبال رفتار وی را خواهند داشت.

گفتنی است که امروز در فیلمی که منتشر شده یک مرد با اعتراض به دو خانم بدون حجاب از آن‌ها می‌خواهد که حجاب کامل را رعایت کنند، ولی با مخالفت این دو نفر رو به رو می‌شود؛ سپس بر روی سر دو بانوی فاقد حجاب ماست می‌ریزد.

Email
چاپ