به اعتلای کشورمان معتقدیم

روزنامه اطلاعات: انحلال گشت ارشاد درخواست بسیاری از مسئولان و افراد مشهور است

بسیاری از مسئولین و افراد صاحب شهرت اجتماعی نه فقط خواهان بازنگری جدی و فراگیر در آیین‌نامه و شرح وظایف گشت ارشاد شده‌اند که بسیاری خواهان انحلال آن هستند.
تصویر انحلال گشت ارشاد درخواست بسیاری از مسئولان و افراد مشهور است

به گزارش آبتاب، آیین‌نامه اجرایی گشت امر به معروف و نهی از منکر را که به «گشت ارشاد» مشهور است بیش از ۲۵ سال است که کمترین بازنگری در آن ( با وجود تغییرات گوناگون در روابط اجتماعی و…) انجام نگرفته است.

اکنون بسیاری از مسئولین و افراد صاحب شهرت اجتماعی نه فقط خواهان بازنگری جدی و فراگیر در آیین‌نامه و شرح وظایف گشت ارشاد شده‌اند که بسیاری خواهان انحلال آن هستند.

اغلب این افراد در مصاحبه‌های خود ضمن داشتن نقد جدی بر رفتارها و عملکرد گشت ارشاد، باور دارند که این شیوه عملکرد نه فقط ارزش افزوده‌ای برای گسترش امنیت اجتماعی نداشته است، بلکه نتیجه آن بی‌ثباتی افزونتر رفتاری در مجامع عمومی بوده است.

Email
چاپ