به اعتلای کشورمان معتقدیم

موضوعات باقی مانده در مذاکرات اندک ولی مهم هستند

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مذاکرات احیای برجام گفت: “هنوز از سوی طرف مقابل مشخصا آمریکایی ها پاسخی به پیشنهاد طرف اروپایی دریافت نشده است و زمانی می‌توانیم از نتیجه بخش بودن مذاکرات صحبت کنیم که طرف اروپایی اعلام کند پاسخ طرف آمریکایی را دریافت کرده است.”

به گزارش آبتاب، ناصر کنعانی در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی تاکید کرد: “ما همچنان در مسیر مذاکره هستیم.”

وی با اشاره به پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا گفت: “هنوز از سوی طرف مقابل مشخصا آمریکایی ها پاسخی به پیشنهاد طرف اروپایی دریافت نشده است و زمانی می‌توانیم از نتیجه بخش بودن مذاکرات صحبت کنیم که طرف اروپایی اعلام کند پاسخ طرف آمریکایی را دریافت کرده است.”

کنعانی گفت: “اگر ایران نیازمند توافق است حتما طرف اروپایی و آمریکایی بیش از ایران نیازمند توافق است.”

وی افزود: “موضوعات باقی مانده هرچند ممکن است به نسبت اندک باشند ولی موضوعات مهمی هستند و باید در مورد آنها تصمیم‌گیری و توافق شود.”

Email
چاپ