به اعتلای کشورمان معتقدیم

انعطاف پذیری درست یا غلط

     دکتر زهرا رجبی پور

انعطاف پذیری به معنای موافقت کامل و بی چون و چرای فرد در برابر دیگران نیست، چراکه در این صورت فرد از من واقعی خود دور میشود و هر روز بیش از پیش عزت نفسش تخریب میگردد و فرد به جایی میرسد که دیگر اثری از خود واقعی­ اش در خود نمیابد و این مساله به شدت بر میزان احساس رضایت از زندگی اثر گذار است؛ لذا در این مقاله سعی شده است راهکاری جهت ارائه نظر واقعی خود فرد بدون جبهه گیری فرد مقابل ارائه شود.

همه­ ی افراد به طور طبیعی انعطاف پذیر نیستند و یا ممکن است آنرا به عنوان یک ضعف قلمداد کنند. اکثریت افراد به یک دعوا که شبیه مسابقه­ ی بوکس لفظی هست عادت کرده­ اند. هرکسی میکوشد مسابقه را به نفع خود به پایان ببرد، در حالیکه ما باید قادر باشیم نیرویی که به سمت ما می آید را کنترل و مهار کنیم. باید در ابتدا خود را با آن نیرو هم جهت کرده؛ سپس آن را به سمت و سوی که میخواهیم هدایت کنیم. درست شبیه ورزش­های رزمی شرقی ای کیدو و تای چی چوان.

باید بدانیم که اکثر افراد از شنیدن عقاید مخالف ناخشنود میشوند. کلمات و جملات خاصی هستند که مقاومت و مشکلات را میسازند. بطور مثال “اما” و “ولی” و یا “اگرچه”. مثلاً اگر کسی بگوید: “حرف شما درست است، اما” در واقع فرد هر چیزی را که قبل از آن گفته شده را نقض می کند. تا به حال به جادوی کلمه “و” بجای “اما” و “ولی” دقت کرده­ اید؟ اگر به جای آنها کلمه­ “و” را جایگزین کنید چه اتفاقی می افتد؟ مثلاً بگویید: “این درست است و در جای دیگری مطلب دیگری هست که آن هم به نظر درست می­ آید” در این حالت به جای برانگیخته کردن احساس حقارت و مخالفت با فرد مقابل مسیری برای تغییر جهت ایجاد کرده­ اید.

پیشنهاد میشود از ابزار ارتباطی به شما معرفی می شود، استفاده نمایید زیرا قادر هستید بدون اینکه نظر حقیقی تان را پنهان کنید، احساس خود را در مورد مساله دقیقاً بیان کنید و آن ابزار، چارچوب موافقت نام دارد.

چارچوب موافقت را استفاده از عباراتی از این قبیل می سازند.

” نظر شما بسیار قابل احترام است و …”

” من موافقم و …”

” نظر شما تحسین برانگیز است و …”

در این ساختارها شما با وارد شدن به دنیای طرف ابتدای امر خود را با او همراه ساخته ­اید  و بجای اینکه او را نادیده بگیرید یا کوچک بشمارید از ارتباط با او قدردانی کرده­ اید. در واقع، شما چارچوب موافقتی را ساخته ­اید که شما را به فرد مقابل وصل میکند و دری را گشوده ­اید که بتوانید بدون هیچ مقاومتی نظر او را به سمت دیگری سوق دهید.

Email
چاپ