به اعتلای کشورمان معتقدیم

دورهمی سالمندان مرکز لاله در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی؛ از برگزاری برنامه آموزشی روانشناسی با عنوان مبارزه با مواد مخدر و همچنین دورهمی سالمندان مرکز لاله با اجرای برنامه های متنوع و تهیه آب دوغ خیار توسط نیکوکار برای سالمندان در مؤسسه خیریه کهریزک، به تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۱.

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

 

 

Email
چاپ