به اعتلای کشورمان معتقدیم

چه جای دلخوری؟

     یادداشتی از احمد زیدآبادی

خبرگزاری جمهوری اسلامی یا به عبارتی تریبون رسمی دولت، با اشاره به کاهش محدودیت‌های فیزیکی در کوچۀ محل سکونت مهندس میرحسین موسوی نوشته است: “شعاری که روحانی داد و رئیسی عمل کرد.”
برخی افراد از این ادعا آزرده‌خاطر شده و نسبت به آن واکنش منفی نشان داده‌اند!
به نظر من که این مورد، جای هیچگونه دلخوری و آزردگی ندارد!
چه چیزی بهتر از این که همۀ آنچه روحانی شعارش را داد، رئیسی به آن عمل کند؟ بنابراین، اگر رئیسی علاوه بر تحقق وعدۀ روحانی برای رفع کاملِ حصر خانگی میرحسین و کروبی، دیگر شعارهای روحانی مانند آشتی با جهان، لغو کامل تحریم‌ها، بالا رفتن سطح رفاه عمومی و بی‌نیاز شدن مردم از دریافتِ یارانه، صریح‌القلم شدنِ ممنوع‌القلم‌ها و ده‌ها مورد از این قبیل وعده‌ها و شعارهای حسن روحانی را عملی کند، مگر ما بخیل یا حسود یا بد خواهیم که بخواهیم اظهار ناراحتی کنیم؟
این گوی و این میدان!
تا باد چنین بادا!

     منبع: @ahmadzeidabad

Email
چاپ