کتابخانه

ماهنامه فرهنگی اجتماعی آبتاب شماره ۳۳

پایگاه خبری آبتاب : فضای مجازی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین رسانه های عصر حاضر شناخه می شود. با فرهنگ سازی و مدیریت در این حوزه می توان ضمن کاهش تاثیرات مخرب آن، از کارکردهای مفیدی که دارد، بهره برد.

بنابر توصیه های کارشناسان و پژوهش های انجام شده لازم است در این فضا نکات خاصی را رعایت کنیم که آن ها را در اینفوگرافیک «چگونه بر استفاده فرزندان از فضای مجازی نظارت کنیم؟» ویژه والدین باهم مرور خواهیم کرد. گفتنی ست مجری این طرح مرکز تخصصی اینفونگاره می باشد.

اینفوگرافی شستن صحیح پشت کامپیوتر و استفاده صحیح از موبایل

پایگاه خبری آبتاب : نشستن صحیح پشت کامپیوتر و استفاده صحیح از موبایل به سفارش شهرداری کرج طراحی شد در طراحی این اینفو سعی شده با استفاده از رنگ‌های شاد مانند آبی و مکمل‌های آن ، قشر جوان را که بیشتر درگیر رایانه و فضای مجازی هستند را به چالش کشید.