به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / برگزاری کارگاه مادر و کودک به مناسبت هفته بهزیستی در موسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی- از برگزاری کارگاه مادر و کودک به مناسبت هفته بهزیستی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ویژه مراکز شبانه روزی و روزانه کودکان اتیسم و معلول ذهنی ساختمان نیلوفر در موسسه خیریه کهریزک.

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):  

Email
چاپ