به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / برگزاری کلاس آموزشی ضمن خدمت ویژه مراقبین و بهیاران در موسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی- از برگزاری کلاس آموزشی ضمن خدمت ویژه مراقبین و بهیاران با موضوع مراقبت از سالمند دارای بی اختیاری ادرار و مدفوع در مرکز علمی کاربردی کهریزک به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ در موسسه خیریه کهریزک.

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):  

 

Email
چاپ