به اعتلای کشورمان معتقدیم

اولین واکنش اتحادیه اروپا به نتیجه انتخابات ایران: آماده تعامل با دولت جدید هستیم

آبتاب «نبیلا مسرلی» سخنگوی اتحادیه اروپا پیروزی «مسعود پزشکیان» کاندیدای اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفته و از آمادگی این نهاد برای تعامل با دولت جدید ایران خبر داد.  وی طی پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «ما نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران را مورد توجه قرار دادیم و به رئیسجمهوری منتخب تبریک می‌گوییم».

به گزارش ایلنا، سخنگوی اتحادیه اروپا پیروزی کاندیدای اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفته و از آمادگی این نهاد برای تعامل با دولت جدید ایران خبر داد.

«نبیلا مسرلی» سخنگوی اتحادیه اروپا پیروزی «مسعود پزشکیان» کاندیدای اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفته و از آمادگی این نهاد برای تعامل با دولت جدید ایران خبر داد. 
وی طی پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «ما نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران را مورد توجه قرار دادیم و به رئیسجمهوری منتخب تبریک می‌گوییم».
مسرلی افزود که آماده همکاری با دولت جدید ایران در راستای سیاست اتحادیه اروپا در زمینه تعامل حیاتی هستیم.
Email
چاپ