به اعتلای کشورمان معتقدیم

عزم ایران در تقویت چند جانبه گرایی در آسیا

آبتاب علی باقری کنی دوشنبه چهارم تیر ۱۴۰۳ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز نشست وزرای مجمع گفتگوی همکاری آسیا به ریاست ایران در تهران با موفقیت برگزار شد.

وی افزود: این نشست فرصتی فراهم آورد تا نمایندگان دولت‌های عضو و دبیران کل سازمان‌های بین‌الدولی آسیایی در خصوص موضوعات دستور کار نشست و چشم‌انداز فعالیت‌های مجمع بحث و تبادل نظر نمایند.

سرپرست وزارت خارجه ادامه داد: در این نشست همچنین دو سند اصول حاکم بر فعالیت‌ها و آئین‌کار مجمع برای اولین بار به تصویب رسید. برگزاری این نشست در این مقطع نمایانگر عزم ایران در استفاده از همه فرصت‌ها برای تقویت چندجانبه‌گرایی، همکاری و همگرایی در آسیا است.

۴۱ هیات از وزیران و سازمان‌های بین المللی در این اجلاس شرکت کردند.

این رویداد بستری برای تقویت همکاری میان کشورهای آسیایی فراهم می‌کند و نشان دهنده تمایل کشورهای آسیایی به چندجانبه گرایی و فراگیری است.

Email
چاپ