به اعتلای کشورمان معتقدیم

نظرسنجی دانشگاه امام صادق درباره سبد رای نامز‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

آبتابمرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) آخرین نظرسنجی درباره سبد رای نامز‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در صورت انصراف یکی از نامزد‌ها را منتشر کرد.
به گزارش مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، یکی از مهم‌ترین سؤالات در ایام انتخابات، سهم نامزد‌ها از سبد رای یکدیگر است. بر این اساس از رأی‌دهندگان به هر نامزد پرسیده شده است «در صورتیکه نامزد مورد نظر شما از رقابت در انتخابات انصراف دهد شما به کدام یک از نامزد‌های دیگر رأی می‌دهید؟»

داده‌های این نظرسنجی از پانل ملی متا با حجم‌نمونه ۱۵۰۰ نفری گردآوری و با روش مدل‌سازی جمعیتی تحلیل شده است. سایر نتایج این نظرسنجی در روز‌های آتی منتشر خواهد شد.

نظرسنجی دانشگاه امام صادق: با انصراف قالیباف ۴۱ درصد طرفدارانش به جلیلی و ۲۱ درصدشان به پزشکیان رای می‌دهند / با کناره‌گیری جلیلی، ۴۵ درصد طرفدارانش به قالیباف رای می‌دهند، ۵ و نیم درصدشان هم به پزشکیان

Email
چاپ
آخرین اخبار