به اعتلای کشورمان معتقدیم

فشارهای بین‌المللی برای بازپسگیری آثار تاریخی؛ موافقت آکسفورد با بازگرداندن مجسمه ۵۰۰ ساله قدیس هندو

آبتاب– موزه اشمولین واقع در آکسفورد انگلستان با بازگرداندن مجسمه برنزی ۵۰۰ ساله از یک شاعر و قدیس هندو به هند موافقت کرد.

این تصمیم در بحبوحه فشارهای دولت‌های خارجی از جمله نیجریه، مصر و یونان و نیز بومیان آمریکای شمالی و استرالیا برای بازپسگیری آثار باستانی گرانبهای غارت شده یا به دست آمده به روش‌های مشکوک در دوران اوج امپراتوری بریتانیا اتخاذ شد.

کمیسیون عالی هند در بریتانیا چهار سال پیش ادعایی را در مورد غارت مجسمه برنزی قرن شانزدهمیِ تیرومانکای آلوار از یک معبد مطرح کرد.

موزه اشمولین در بیانیه خود اعلام کرد که شورای دانشگاه آکسفورد از بازگشت این آثر تاریخی به هند حمایت کرده است. این موزه گفته است مجسمه را در سال ۱۹۶۷ در حراج ساتبیز (Sotheby’s) خریداری کرده و نحوه به دست آوردن آن توسط کلکسیونر، جی آر بلمونت بی‌اطلاع بوده است.

دانشگاه آکسفورد دو سال پیش نیز موافقت خود را با بازگرداندن مجموعه برنزی بنین به دولت نیجریه اعلام کرده بود، مجموعه‌ای شامل حدود ۱۰۰ اثر که در سال ۱۸۹۷ هنگامی که سربازان بریتانیایی به شهر بنین حمله کردند و آن را اشغال کردند، به دست آمده بود.

اقدام علمی در مورد بازگشت این آثار تاریخی منوط به تصمیم‌گیری نهایی کمیسیون خیریه بریتانیا دارد.

Email
چاپ